...
...
8 (495) 723-48-41
info@runmouse.ru
   !  -  !
: -- .
: 0.00

, / Flextron

: - -
 : 
:   
         
 
. FLEXTRON "Universe S" 
(Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 8 / 240 / W10
Pro) (877851) (ret) [2059011] 2059011 . FLEXTRON "Universe S" (Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 8 / 240 / W10 Pro) (877851) (ret) [2059011] 39 637.60   |
. Flextron "Energo" (Core i5
6400-2.70, 8, 1000, GTX 1050 Ti, DVDRW,
LAN, W10 Home 64bit) [135684] 135684 . Flextron "Energo" (Core i5 6400-2.70, 8, 1000, GTX 1050 Ti, DVDRW, LAN, W10 Home 64bit) [135684] 48 315.70   |
 FLEXTRON "Optima Pro" 
(P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW)
(878441) (ret) [2059781] 2059781 FLEXTRON "Optima Pro" (P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW) (878441) (ret) [2059781] 17 589.70   |||
. FLEXTRON "Maxima" 
(Ci5-7400-3.00 / PRIME B250M-PLUS / 2x4 /
120 / 2000 / 3 GTX1060 / DVDRW / W10 H)
(878091) (ret) [2059271] 2059271 . FLEXTRON "Maxima" (Ci5-7400-3.00 / PRIME B250M-PLUS / 2x4 / 120 / 2000 / 3 GTX1060 / DVDRW / W10 H) (878091) (ret) [2059271] 63 158.60   |
 FLEXTRON "Premiera" 
(Ci5-7400-3.00 / H110M-K / 2x4 / 1000 / 4
GTX1050Ti / DVDRW / W'10 H SL) (880161) (ret)
[2061871] 2061871 FLEXTRON "Premiera" (Ci5-7400-3.00 / H110M-K / 2x4 / 1000 / 4 GTX1050Ti / DVDRW / W'10 H SL) (880161) (ret) [2061871] 47 727.20   |||
 Flextron "Premiera"
(Core i5 7400-3.00, 8, 1000, GFGTX1050 Ti,
DVDRW, LAN, W10 Home 64bit) [133428] 133428 Flextron "Premiera" (Core i5 7400-3.00, 8, 1000, GFGTX1050 Ti, DVDRW, LAN, W10 Home 64bit) [133428] 45 215.00   |
. FLEXTRON "Integro" 
(Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW
/ W10 Pro) (877691) (ret) [2058811] 2058811 . FLEXTRON "Integro" (Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW / W10 Pro) (877691) (ret) [2058811] 30 224.70   |
. FLEXTRON "Integro" 
(Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW
/ W10 Pro) (879041) (ret) [2060351] 2060351 . FLEXTRON "Integro" (Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW / W10 Pro) (879041) (ret) [2060351] 30 043.10   |
 Flextron "Maxima"
(Core i5 7400-3.00, 8, 120+2000, GFGTX1060,
DVDRW, LAN, W10 Home 64bit) [133440] 133440 Flextron "Maxima" (Core i5 7400-3.00, 8, 120+2000, GFGTX1060, DVDRW, LAN, W10 Home 64bit) [133440] 62 094.80   |
 Flextron "Quattro"
(Core i5 7500-3.40, 8, 120+2000, GFGTX1060,
DVDRW, LAN, W10 Home 64bit) [133441] 133441 Flextron "Quattro" (Core i5 7500-3.40, 8, 120+2000, GFGTX1060, DVDRW, LAN, W10 Home 64bit) [133441] 68 852.80   |
 FLEXTRON "Universe" 
(Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW
/ W'10 Pro) (879601) (ret) [2061121] 2061121 FLEXTRON "Universe" (Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW / W'10 Pro) (879601) (ret) [2061121] 34 284.30   |
 Flextron "Axis" (Core
i7 7700-3.60, 16, 240+2000, GFGTX1070,
DVDRW, LAN, W10 Home 64bit) [133442] 133442 Flextron "Axis" (Core i7 7700-3.60, 16, 240+2000, GFGTX1070, DVDRW, LAN, W10 Home 64bit) [133442] 100 678.00   |
 Flextron "Virtu" (Core
i7 7700-3.60, 16, 240+3000, GFGTX1070,
BD-ROM, LAN, W10 Home 64bit) [133443] 133443 Flextron "Virtu" (Core i7 7700-3.60, 16, 240+3000, GFGTX1070, BD-ROM, LAN, W10 Home 64bit) [133443] 112 740.00   |
. FLEXTRON "Focus Light" 
(P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / W10 H
SL OA3) (875171) (ret) [2055491] 2055491 . FLEXTRON "Focus Light" (P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / W10 H SL OA3) (875171) (ret) [2055491] 18 002.50   |
 Flextron "Futura"
(Core i7 6900K-3.20, 32, 512+4000, GTX1080
Ti, BD-ROM, LAN, W10 Pro 64bit) [133445] 133445 Flextron "Futura" (Core i7 6900K-3.20, 32, 512+4000, GTX1080 Ti, BD-ROM, LAN, W10 Pro 64bit) [133445] 241 502.00   |
. FLEXTRON "Integro" 
(Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW
/ W10 Pro) (877001) (ret) [2057801] 2057801 . FLEXTRON "Integro" (Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW / W10 Pro) (877001) (ret) [2057801] 30 224.70   ||
 FLEXTRON "Premiera" 
(Ci5-7400-3.00 / H110M-K / 2x4 / 1000 / 4
GTX1050Ti / DVDRW / W'10 H SL) (879051) (ret)
[2060361] 2060361 FLEXTRON "Premiera" (Ci5-7400-3.00 / H110M-K / 2x4 / 1000 / 4 GTX1050Ti / DVDRW / W'10 H SL) (879051) (ret) [2060361] 44 993.30   |
. FLEXTRON "Integro S" 
(Ci3-7100-3.90 / H110M-R / 8 / 240 / W10
Pro) (877921) (ret) [2059091] 2059091 . FLEXTRON "Integro S" (Ci3-7100-3.90 / H110M-R / 8 / 240 / W10 Pro) (877921) (ret) [2059091] 35 256.10   ||
 FLEXTRON "Universe Light" 
(Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 4 / 1000 /
DVDRW) (878321) (ret) [2059631] 2059631 FLEXTRON "Universe Light" (Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW) (878321) (ret) [2059631] 26 069.70   ||
. FLEXTRON "Focus" 
(P-G4600-3.60 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW
/ W10 H SL) (875961) (ret) [2056561] 2056561 . FLEXTRON "Focus" (P-G4600-3.60 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW / W10 H SL) (875961) (ret) [2056561] 23 782.80   |
. FLEXTRON "Integro" 
(Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW
/ W10 Pro) (878181) (ret) [2059381] 2059381 . FLEXTRON "Integro" (Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW / W10 Pro) (878181) (ret) [2059381] 30 224.70   |
. FLEXTRON "Optima Pro" 
(P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW)
(876841) (ret) [2057591] 2057591 . FLEXTRON "Optima Pro" (P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW) (876841) (ret) [2057591] 17 942.40   ||
. FLEXTRON "Focus Light" 
(P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / W10 H
SL OA3) (879091) (ret) [2060411] 2060411 . FLEXTRON "Focus Light" (P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / W10 H SL OA3) (879091) (ret) [2060411] 18 030.80   |||
. FLEXTRON "Focus S" 
(P-G4600-3.60 / H110M-R / 8 / 120) (877181)
(ret) [2058111] 2058111 . FLEXTRON "Focus S" (P-G4600-3.60 / H110M-R / 8 / 120) (877181) (ret) [2058111] 22 458.30   ||
. FLEXTRON "Universe Pro" 
(Ci5-7400-3.00 / H110M-K / 2x4 / 1000 / 2
GTX1050 / DVDRW) (876851) (ret) [2057601] 2057601 . FLEXTRON "Universe Pro" (Ci5-7400-3.00 / H110M-K / 2x4 / 1000 / 2 GTX1050 / DVDRW) (876851) (ret) [2057601] 39 014.90   |
. FLEXTRON "Focus S" 
(P-G4600-3.60 / H110M-R / 8 / 120) (875401)
(ret) [2055811] 2055811 . FLEXTRON "Focus S" (P-G4600-3.60 / H110M-R / 8 / 120) (875401) (ret) [2055811] 22 458.30   |
. FLEXTRON "Maxima" 
(Ci5-7400-3.00 / PRIME B250M-PLUS / 2x4 /
120 / 2000 / 3 GTX1060 / DVDRW / W10 H)
(877201) (ret) [2058121] 2058121 . FLEXTRON "Maxima" (Ci5-7400-3.00 / PRIME B250M-PLUS / 2x4 / 120 / 2000 / 3 GTX1060 / DVDRW / W10 H) (877201) (ret) [2058121] 62 134.90   |
. FLEXTRON "Optima Pro" 
(P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW)
(871891) (ret) [2051211] 2051211 . FLEXTRON "Optima Pro" (P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW) (871891) (ret) [2051211] 17 942.40   |
 FLEXTRON "Maxima" 
(Ci5-7400-3.00 / PRIME B250M-PLUS / 2x4 /
120 / 2000 / 3 GTX1060 / DVDRW / W'10
H) (879411) (ret) [2060941] 2060941 FLEXTRON "Maxima" (Ci5-7400-3.00 / PRIME B250M-PLUS / 2x4 / 120 / 2000 / 3 GTX1060 / DVDRW / W'10 H) (879411) (ret) [2060941] 63 067.80   |
. FLEXTRON "Integro" 
(Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW
/ W10 Pro) (878561) (ret) [2059921] 2059921 . FLEXTRON "Integro" (Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW / W10 Pro) (878561) (ret) [2059921] 30 233.00   |
. FLEXTRON "Universe" 
(Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 4 / 1000 /
DVDRW / W10 Pro) (874331) (ret) [2054301] 2054301 . FLEXTRON "Universe" (Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW / W10 Pro) (874331) (ret) [2054301] 33 897.40   |
 FLEXTRON "Quattro" 
(Ci5-7500-3.40 / PRIME B250M-PLUS / 2x4 /
120 / 2000 / 6 GTX1060 / DVDRW / W'10
H) (878911) (ret) [2060191] 2060191 FLEXTRON "Quattro" (Ci5-7500-3.40 / PRIME B250M-PLUS / 2x4 / 120 / 2000 / 6 GTX1060 / DVDRW / W'10 H) (878911) (ret) [2060191] 69 094.60   |
 FLEXTRON "Focus" 
(P-G4600-3.60 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW
/ W'10 H SL) (877391) (ret) [2058401] 2058401 FLEXTRON "Focus" (P-G4600-3.60 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW / W'10 H SL) (877391) (ret) [2058401] 23 682.60   ||
. FLEXTRON "Universe" 
(Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 4 / 1000 /
DVDRW / W10 Pro) (878381) (ret) [2059691] 2059691 . FLEXTRON "Universe" (Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW / W10 Pro) (878381) (ret) [2059691] 34 119.20   |
 FLEXTRON "Universe Pro" 
(Ci5-7400-3.00 / H110M-K / 2x4 / 1000 / 2
GTX1050 / DVDRW) (878591) (ret) [2059951] 2059951 FLEXTRON "Universe Pro" (Ci5-7400-3.00 / H110M-K / 2x4 / 1000 / 2 GTX1050 / DVDRW) (878591) (ret) [2059951] 39 901.80   ||
. FLEXTRON "Optima Pro" 
(P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW)
(875821) (ret) [2056371] 2056371 . FLEXTRON "Optima Pro" (P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW) (875821) (ret) [2056371] 17 942.40   |
. FLEXTRON "Universe Light" 
(Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 4 / 1000 /
DVDRW) (871531) (ret) [2050741] 2050741 . FLEXTRON "Universe Light" (Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW) (871531) (ret) [2050741] 26 191.20   |
. FLEXTRON "Focus Light" 
(P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / W10 H
SL OA3) (878021) (ret) [2059191] 2059191 . FLEXTRON "Focus Light" (P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / W10 H SL OA3) (878021) (ret) [2059191] 18 030.80   |
. FLEXTRON (P-G4600-3.60 / H110M
PRO-VD PLUS / 8 / 1000 / 4 GTX1050Ti / W10 H
SL) (222803) (ret) [2054841] 2054841 . FLEXTRON (P-G4600-3.60 / H110M PRO-VD PLUS / 8 / 1000 / 4 GTX1050Ti / W10 H SL) (222803) (ret) [2054841] 34 234.70   |
. FLEXTRON "Integro Pro" 
(Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 /
DVDRW) (876361) (ret) [2057151] 2057151 . FLEXTRON "Integro Pro" (Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW) (876361) (ret) [2057151] 22 578.60   |
 Flextron "FX"
(FX-8370-4.0, 16, 240+2000, RX 480 8,
LAN, W10 Home 64bit) [135622] 135622 Flextron "FX" (FX-8370-4.0, 16, 240+2000, RX 480 8, LAN, W10 Home 64bit) [135622] 79 758.80   |
. FLEXTRON "Focus Light" 
(P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / W10 H
SL OA3) (876911) (ret) [2057681] 2057681 . FLEXTRON "Focus Light" (P-G4400-3.30 / H110M-R / 4 / 500 / W10 H SL OA3) (876911) (ret) [2057681] 18 002.50   |
. FLEXTRON "Focus" 
(P-G4600-3.60 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW
/ W10 H SL) (875071) (ret) [2055381] 2055381 . FLEXTRON "Focus" (P-G4600-3.60 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW / W10 H SL) (875071) (ret) [2055381] 23 782.80   |
. FLEXTRON "Universe Light" 
(Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 4 / 1000 /
DVDRW) (876671) (ret) [2057431] 2057431 . FLEXTRON "Universe Light" (Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 4 / 1000 / DVDRW) (876671) (ret) [2057431] 26 191.20   ||
. FLEXTRON "Integro Pro" 
(Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 /
DVDRW) (877621) (ret) [2058721] 2058721 . FLEXTRON "Integro Pro" (Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW) (877621) (ret) [2058721] 22 578.60   |
 FLEXTRON "Universe S" 
(Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 8 / 240 /
W'10 Pro) (878291) (ret) [2059491] 2059491 FLEXTRON "Universe S" (Ci5-7400-3.00 / H110M-R / 8 / 240 / W'10 Pro) (878291) (ret) [2059491] 39 149.30   ||
. FLEXTRON "Integro" 
(Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW
/ W10 Pro) (879531) (ret) [2061031] 2061031 . FLEXTRON "Integro" (Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW / W10 Pro) (879531) (ret) [2061031] 30 010.10   ||
. FLEXTRON "Focus S" 
(P-G4600-3.60 / H110M-R / 8 / 120) (878071)
(ret) [2059241] 2059241 . FLEXTRON "Focus S" (P-G4600-3.60 / H110M-R / 8 / 120) (878071) (ret) [2059241] 22 458.30   ||
 FLEXTRON "Integro Pro" 
(Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW)
(878671) (ret) [2060031] 2060031 FLEXTRON "Integro Pro" (Ci3-6100-3.70 / H110M-R / 4 / 500 / DVDRW) (878671) (ret) [2060031] 22 586.90   |||